Blog

A Föld és az EMBER viszonya

K I Á L T V Á N Y

 

A FÖLD és az EMBERISÉG védelmére

 

Tisztelt Embertársaim!

 

Én egy cím- és rangnélküli európai átlagemberként szólok Önökhöz, aki politikai, eszmei és ideológiai téren a realitások híve. Nincs tudományos fokozatom, de idős koromat tekintve (sz.: 1933) életem során sok tapasztalatot és szakismeretet gyűjtöttem, melyekből tanulva  egyszerű emberi logikával próbálom magyarázni a minket körülvevő közeli és távoli jelenségeket, valamint fölhívni a figyelmet a létünket fenyegető végveszélyre.

 

Ugyanis:

 

ha sürgősen nem cselekszünk, akkor hiteles szakemberek szerint talán 50 évünk maradt a földi élettér teljes pusztulásáig, mely keserves kínok közt fog bekövetkezni az alábbi okok miatt:

 • a természeti klíma végleges összeomlása, melyet a fosszilis tüzelőanyagokat (szén, olaj, gáz) égető kazánok és gépjárművek fokozott széndioxid kibocsátása fog okozni,
 • a nagyhatalmak fegyverkezéséből eredő, mindent elpusztító világháborús veszély,
 • a túlnépesedett FÖLD eltartóképességének kimerülése,
 • éhséglázadások, a növekvő szociális szakadék miatt várható forradalmak, gazdasági összeomlások, terrorizmus, vallásháborúk,
 • az EMBER egyre gyengülő immunrendszerének végső kimerülése.
 • a háborús veszély és a megélhetési gondok okozta migrációs népvándorlás.

 

Fenti veszélyek csak egy részének beteljesedése is végzetes lehet.

 

Miért vagyok ilyen borúlátó?

 

Azért, mert úgy tűnik, hogy a földlakókat, az államok és a nemzetközi szervek vezetőit a pillanatnyi érdekeiken túl kevéssé foglalkoztatja a földi élet jövője. Ehelyett gyűlölködnek, háborúznak, a távoli világűrt kutatgatják és eközben rohanunk a szakadék felé.

 

Ez ellen küzdenek és tippeket kínálnak az alábbi GONDOLATAIM !

 

 

 

Monor, 2016. december

 

Tisztelettel:

 

PETRIK SÁNDOR

energetikus, mérnök-tanár

petriks@freemail.hu

 

A Föld és az EMBER viszonya

 

A Föld a mi szülőházunk, bölcsőnk és otthonunk, az UNIVERZUM kegyetlen viszonyai közt is életet adó, védelmező bolygónk, mely a Naprendszernek, de a VILÁGŰR általunk megfigyelhető, több fényévnyi régiójának is talán egyetlen élhető égitestje.

Ez a különleges bolygó évmilliárdok óta kering bolygótársaival együtt központi csillagunk, a Nap körül. A Napról tudjuk azt is, hogy saját energiát kibocsátó csillag, egy fúziós elven működő nukleáris erőmű, melyben hidrogén atommagok egyesülnek hélium atommagokká, és eközben hatalmas mennyiségű hő-, fény- és egyéb energia keletkezik. A Nap élteti a Földet a gravitációs pályántartásával, melegével, a fényével és ezek sok egyéb fizikai és biokémiai hatásával. A Napnak köszönhető, hogy a Föld fejlődésének késői szakaszában létrejöttek az élet feltételei (víz, oxigéndús levegő, napfény, normálhőmérséklet) és megszülethetett az élet csírája, mely bonyolult biokémiai és fizikai organikus együttműködések eredménye. Ezután az EVOLÚCIÓ szabályai szerint lassan létrejött a mai csodálatos ezerarcú növény- és állatvilág, melynek csúcseredménye, a „teremtés koronája”, az EMBER lett, aki igencsak hosszú utat tett meg, amíg a hajdani főemlős vademberből a mai két lábon járó – bár emiatt gyakran derékfájós – civilizált, értelmes, szuperintelligens, kreatív lénnyé fejlődött. Az EVOLÚCIÓ fantasztikus sikerének lehet elkönyvelni, hogy ez a „csodalény” az élővilág tengeréből kiemelkedve mára megalkotta saját figyelemre méltó és sokoldalú kultúráját. Ennyi siker láttán a kívülálló azt föltételezhetné, hogy ez az értelmes lény végre megteremtette a saját békés, biztonságos és komfortos emberi életterét ezen a remek bolygón.

De ez nem igaz!

A jelen valóság is mutatja, hogy embertársaink milliárdjai nyomorognak, éheznek és háborús feszültségben, gyűlöletben, vagy fanatikusan szélsőséges kultúrák árnyékában tengődnek.

A mai kommunikációs csúcstechnika tárgyalásos közelségbe hozhatná a kontinenseket, de sajnos, mégsem békés, mégsem biztonságos, mégsem egészen demokratikus és komfortos az emberi élettér itt a Földön. S ez azzal magyarázható, hogy a Homo Sapiens csodás fizikai, szellemi és egyéb adottságai ellenére visszaélt a lehetőségeivel és – bár tisztelet a kivételnek – az ŐSKÖZÖSSÉGI és egyenrangúságon alapuló társadalmak történelmi felbomlása után ez a korábban közösségi és szolidáris lény már egy önző ragadozó állathoz hasonlóan kezdett viselkedni, aki elvesztette emberi ítélőképességét. Megjelentek a vagyoni különbségek és a korábban nem ismert úr-szolga viszony. Ellenségképet keresve azóta is öl, rombol, gazdagságra, hatalomra törekszik, kizsákmányol, gyűlöletet szít, a társadalmi züllés útjára lépett, a háborúiban embertömegek egymást mészárolják. Egyetlen életcélja lett a gazdagodás, melyet mérhetetlen kapzsisággal, korrupcióval és pénzügyi-gazdasági manipulálással ér el.

A „teremtés koronája” sajnos, nem kíméli saját természeti környezetét sem. A környezet­pusztítás a gőzgép és a gőzmozdony megjelenésével kezdődött, miután több, mint 100 éven át szennyeztük a légkört az akkor csúcstechnikának számító, de borzalmas  hatású füstgázokat és CO2-t kibocsátó eszközökkel. Miután a civilizált világ áttért a villamos vontatásra és a villamos erőművekben egyre több helyen szén helyett földgázzal tüzelnek, valamint a szárazföldi közúti, vízi és légi járművek is kőolaj-származékokkal, vagy földgázzal működnek, így már kevésbé látványosan, de a CO2-vel növekvő mértékben szennyezik a légkört, melynek üvegházhatása kíméletlenül pusztítja a környezeti klímát.

Az emberi „ÉRTELEM” előrelátását elhomályosítja a pillanatnyi haszon, a kényelem, például az, hogy a „teremtés koronája”csak erősen környezetszennyező, túlméretezett gépjárművekkel hajlandó közlekedni, vagy az, hogy amíg a kőszén-, kőolaj- és földgázkészlet tart, addig szóba sem jöhetnek más, környezetkímélő megoldások. Gátlástalanul szennyezi a talajt, a vizeket, a légkört, őserdőket irt, őshonos állatokat pusztít, pocsékolja az energiát, az ivóvizet, túlnépesedik, ellustul, elhízik, immunrendszere legyöngül, gyűlöletet kelt, az elszabaduló erőszak, valamint a tömegpusztító fegyverek és a sorozatos természeti csapások áldozata lesz. A fenti negatívumok miatt megállíthatatlanul, szinte gyorsuló ütemben rohanunk a végzetünk felé. Hiteles szakemberek erre 50 évet jósolnak, ha azonnal nem teszünk ellene radikális lépéseket.

Az alábbiak bizonyítják az általános katasztrófa közeledtét:

 1. Nyakunkon van a természeti klíma összeomlása, amit az egyre intenzívebb CO2 kibocsátás keltette üvegházhatás miatti általános fölmelegedés Ennek eredménye: a sarkvidéki jégmezők és a hegyvidékek gleccsereinek gyors elolvadása, melyek már nem verik vissza a napsugarakat, így az óceánok még több hőt nyelnek el, a forróság miatti elsivatagosodás, az egyre gyakoribb és katasztrofális erdőtüzek, a légköri és tengeráramlatok várható megváltozása, mely az óceánok élővilágában kiszámíthatatlan károkat okoz (az algamezők oxigéntermelése megszűnhet), az óceáni vízszintek megemelkedése, a kiszámíthatatlan légköri kataszt­rófák, tornádók és a szélsőséges hőmérsékletváltozások megjelenése.

Az általános fölmelegedés rengeteg vízpárát juttat a légkörbe, ami eddig nem tapasztalt esőzésekkel és árvizekkel jár.

Ezek a végzetes és gyilkos hatások, köztük a CO2 okozta növekvő ózonlyukak miatti káros UV-sugárzás ugrásszerű megnövekedése néhány évtized alatt (max. 50 év) minimalizálják az élet feltételeit, amihez az emberi és egyéb élő szervezetek ilyen rövid idő alatt nem tudnak alkalmazkodni, sem ellene védekezni. Bár vannak olyan szakvélemények, hogy a természeti klíma közeli összeomlásától való félel­münk alaptalan, mert ez a gyors fölmelegedés a Föld ciklikus jégkorszakai közül az utolsónak a végső stádiumát jelzi, és ezt nem a mértéktelen CO2 kibocsátás okozza.

Bárcsak igaz lenne ez a teória, de mégiscsak sántít, mert egy-egy jégkorszak váltásához a Föld történelmében sokezer évre volt szükség. Ezzel szemben a jelenlegi fölme­legedés néhány évtized alatt történik, ami szerfölött aggasztó.

 1. Ezen felül a mai Homo Sapiens arra is képes, hogy állandó gyűlöletkeltéssel, hamis filozófiai ideákkal, a fanatizált embertömegek szélsőséges manipulálásával, terroriz­mussal, etnikai, vallási, területszerzési, politikai, vagy gazdasági ürüggyel (van belőlük elég) újabb világháborút robbantson ki, ami a korszerű nukleáris, vegyi és biológiai tömegpusztító fegyverekkel kiirthatja, vagy véglegesen megfertőzheti az EMBERISÉG nagy részét.
 2. Az is egy öngólja az emberi fajnak, hogy mértéktelenül elszaporodott, és az elegendő élel­miszer, valamint az ívóvízkészlet hiánya miatt éhhalál fenyegetheti. Jelenleg a Föld lakóinak száma több, mint 7 milliárd, de szakemberek szerint 2030-ra a 9 milliárdot is elérheti, miközben egyre többen igénylik majd a civilizáció komfortját. Az ókori Róma korához viszonyítva 1500 év alatt duplázódott meg a Föld lakossága. A jelenkorban pedig már az utóbbi 40 év alatt kétszereződött meg a lélekszám. A statisztika adatai szerint évente jelenleg 10 millió ember hal éhen és kétmilliárdan folyamatosan éheznek. Ez a szörnyű állapot méginkább romlani fog, mert az élelmiszertermelés ezzel nem tud lépést tartani, ugyanis a globális felmelegedés hatására a Föld elsivatagosodása fölgyorsul, az ivóvíz- és öntözővízkészletek lassan elfogynak. Pl. ha a Himalája elveszti gleccsereit, a környező országok édesvíz nélkül maradnak. Ha ezek a jelenleg még alacsonyabb színvonalon élő emberek már nem érik be a „napi 1 marék rízzsel”, akkor komoly ellátási gondok lesznek.

A megnövekedett népesség fogyasztása és energiaigénye is emelkedik, ami a hagyományos fosszilis tüzelésű erőművekkel még jobban fogja szennyezni a légkört és pusztítani a klímát. Nagyon szomorú a kép, ha arra gondolunk, hogy a Föld villamos energia készletének legalább 50%-át még ma is hagyományos széntüzelésű erőművekben állítják elő (ez főleg bizonyos nagyhatalmakra jellemző).

A technikai civilizáció gyors fejlődése miatt (automatizálás, robottechnika, műholdról irányított mezőgazdasági óriásgépek) a jövőben az élő fizikai munkaerőre alig lesz szükség az iparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, a szolgáltatásban és egyéb területeken, ez pedig munkanélkülivé teszi, nyomorba döntheti az EMBERISÉG     80%-át kitevő komfortot igénylő, vagyontalan, bérből és mun­kából élő sokaságot. Ezt nevezik technológiai munkanélküliségnek.

A magasabb szintű iskolai képzés (ha van rá pénz) enyhíthet ezen, de nem oldja meg a túlnépesedett régiók gondját. Gyermekáldásra, utódokra feltétlenül szüksége van az EMBERISÉGNEK, hiszen az ifjúság a jövőnk záloga, de olyan régiókban, ahol az alapvető higiénia híján és létminimum alatt, sőt az éhezés szintjén él mintegy kétmilliárd ember, ott meggondolandó és bűnös könnyelműség családonként túl sok gyereket vállalni. Ezekben a régiókban naponta 16.000 gyermek hal meg éhezés, egészségtelen ívóvíz, járványok és más megelőzhető okok miatt. Ezt az áldatlan állapotot igyekeznek enyhíteni – sikerrel – az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (az UNICEF) és más világi, valamint egyházi segélyszervezetek többnyire magánadományozók pénzeiből. Az ilyen gyermekkor emberhez nem méltó és megalázó, főleg akkor, ha ezek a régiók sem a fiatalok szakképzéséhez, sem a munkához juttatásához nem biztosítanak garanciát. Így a nyomorúságos, kilátástalan, embertelen életlehetőség nemzedékről nemzedékre öröklődik, megszokottá válik a komfort és az alapvető higiénia hiányával együtt.

Nagyon furcsa és szégyellni való, hogy a 21. században, a technikai civilizáció és a „kultúra” fénykorában még mindig vannak éhező és nyomorban élő ember­tömegek. És nemcsak a fejlődő országokban!

A jelenlegi civilizáció megálmodói valaha azt jósolták, hogy a jövőben gépek dolgoznak majd az emberek helyett és ettől lesz gyöngyéletünk. A jövő eljött, de hol van a gyöngyélet? Sok gazdag munkáltató és pénzember kapzsisága ugyanúgy növekszik, mint az elszegényedett, kiszolgáltatott munkavállalók nyomora. Ha a növekvő munkanélküliséghez hozzáadjuk az egyre idősödő társadalmat, akkor még rosszabb a kép. Ugyanis a 19. század elején az emberek születéskor várható élettartama 30 év volt, ma pedig 70 év, ami azt jelenti, hogy idősebb korban is tovább dolgozunk aktív munkaerőként és így kevesebb fiatalnak jut munkalehetőség. Ezért lenne ésszerű és humánus megoldás, ha a túlnépesedett és elszegényedett régiókban családonként (egy emberpárnak) nem születne 2-3 főnél több gyermeke. Akik a gyermekáldást isteni ajándéknak te­kintik, azoknál ez a drasztikus javaslat bűnös megoldásnak tűnik. De ha az utódainkat, a jövő generációit legalább részben meg akarjuk óvni az éhínségtől és a nyomorúságtól, akkor le kell mondani az eltúlzott isteni ajándékról, mert más megoldás nincs!

A népszaporulat csökkentését törvényileg előírni, vagy korlátok közé szorítani embertelenség. Csakis a maximális fölvilágosító, meggyőző és nevelő munkával, védekező eszközökkel, vagy olyan segélyezési technikával lehet eredményt elérni, amelyek nem serkentenek 2-3-nál több gyerek vállalására. Az abortusz módszer általában emberölésnek minősül, kivétel ez alól, ha életmentő, vagy egyéb indokolt beavatkozásnál van rá szükség. Ezért ezt elkerülendő, még fokozottabban kell alkalmazni a védekezés más formáit.

Remélhető, hogy az elmaradott és túlnépesedett régiók civilizálódásával a magasabb komfort igénye kevesebb számú gyermek vállalását fogja eredményezni. Ehhez hozzájárulhat az is, ha a nők jogait kiterjesztik és hozzájuthatnak a fogamzásgátlókhoz is. Ugyanis az emberek okosodásával csökken a termékenységi mutató és kevesebb ember születik. Jó példa erre Kína, Spanyolország, Olaszország, vagy Kolumbia, ahol az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent a gyerekszám.

 1. Az éhező, nyomorgó, háborús régiókban szenvedő munkanélküli tömeg emigrációba kényszerül, ami a befogadó országokat terheli, de ha otthon marad, föllázadhat és elsöpörheti a fönnálló társadalmi rendet, ami anarchiát, polgárháborút és végzetes pusztulást okozhat.
 2. Káros szenvedélyekhez szokott életmódjával az elpuhult, ellustult, alig mozgó, kipufogó gázokkal, mosószerekkel, mezőgazdasági permetszerekkel, tartósítószerekkel mérge­zett, gyógyszerekkel és stresszhatásokkal telített, toleranciaképtelen Homo Sapiens immunrendszere vészesen legyöngül, mindenfajta betegségre hajlamos, silány élőlénnyé válik, és ez már a vég kezdete lesz.

Lehet, hogy ugyanezt az utat járta be saját önpusztításáig az UNIVERZUM sok más civilizá­ciója is? talán ezért nem kapunk életjelet a mintegy 50 fényévnyi távolságból, mert a koz­mikus rádiózás feltalálásának kezdetétől számítva ők már elpusztították önmagukat. Ha a mi kozmikus rádiózásunk 50 évét, mely alatt intenzív fegyverkezési és gyűlöletpolitikát, valamint végzetes klímarombolást folytattunk, összeadjuk a megjósolt földi katasztrófa előtt álló jövőbeli 50 évvel, akkor kapjuk a feltételezett „kritikus 100 évet”. Két kozmikus civilizáció csak akkor léphet kapcsolatba egymással, ha a „kritikus 100 évük” egybeesik. Ennek esélye pedig rendkívül kicsi: egy a tízmillióhoz, mert az élet megjelenésétől a mai fejlettségi szint eléréséig számított egymilliárd (109) évhez képest a feltételezett „kritikus 100 év” (102 év)  =  = egy a tízmillióhoz valószínűséget eredményez. Remélhetjük, hogy ez az 50 év múlva fenyegető katasztrófa nálunk nem következik be, de csak akkor, ha – míg nem késő – azonnal lelassítjuk és – ha lehet – megállítjuk az önpusztító folyamatokat azáltal, hogy:

 1. Megakadályozzuk a természeti klíma totális összeomlását, vagy legalább lelassítjuk az alábbi eszközökkel:

–   Az üvegházhatást okozó CO2 kibocsátó (széntüzelésű) villamos erőműveket azonnal átállítani földgázüzeműre (ez feleannyi CO2-t bocsát ki azonos teljesítmény mellett).

–   A földgázüzemű erőműveket a későbbiekben fokozatosan felváltani lehetőleg már fúziós elven működő atomerőművekkel.

–   A közúti, vízi és légi gépjárműveket a hagyományos kőolajszármazékokról azonnal átállítani sűrített földgázüzeműre és dízelgázra (DFS), vagy biogázra, majd a későbbiekben fokozatosan hidrogénhajtásúra (ez nem bocsát ki káros égésterméket), és elektromos hajtásúra. Egy újabb zöld megoldás lenne a közúti és vízi gépjárművek sűrített levegővel való hajtása. Ez a pneumatikus módszer már sikerrel működik Indiában és több országban. Ezt a rendkívül hasznos klímakímélő autót a volt FORMA-1 mérnöke, GUY NÉGRE cége fejlesztette ki, és az indiai TATA vállalat gyártja AIR CAR néven. Az új szerkezet abszolút környezetkímélő, mert levegőt pufog ki, gazdaságos, mert a hagyományos hajtóanyag árának egynegyedébe sem kerül az üzemeltetése, 110 km/óra sebességre képes, és egyetlen „tankolással” 200 km-t tud megtenni. Légtartályát saját kis kompresszorával pár óra alatt otthon is fel tudja tölteni, de az út- széli töltőállomásokon a nagyméretű tárolótartályokból ez csak pár percet vesz igénybe. Ezek a levegő-töltőállomások működtethetők alternatív módon, a közutak szélén elhelyezett szélhasznosítókkal, vagy napelemekkel is.

     Szerintem a pneumatika alkalmazható lenne autóbuszok és motorkerékpárok hajtására is, dugattyús, vagy légturbinás motorral.

Tarthatatlan az a helyzet, hogy a hagyományos nagytömegű és nagyméretű benzin- és gázolajfaló személykocsikban az esetek 90 %-ban csak egy személy utazik, szennyezve a légkört és elfoglalva az úttest jelentős részét. Ezek nemcsak a természeti klímát rombolják, de kipufogó gázaikkal növelik a városok szmogterhelését, és kíméletlenül gyengítik az ott élő emberek immunrendszerét is. Ezért fontos, hogy rövidebb távon és a városi forgalomban két-három személyes kisméretű és könnyű kocsik fussanak elektromos vagy sűrített levegős hajtással. A drónok és sofőr nélküli közúti gépjárművek kifejlesztése és alkalmazása látványos technikai attrakció volt, de – szerintem – fontosabb, sőt létfontosságú lenne a járműveink klímagyilkos hajtóanyagát a kőolajszármazékok helyett egyelőre a kevésbé szennyező földgázüzeműre, majd véglegesen az ideális hidrogénre cserélni. Emellett a már bevált és működő elektromos és pneumatikus hajtást kiterjeszteni a városokon kívüli közúti forgalomra is.

–   A háztartási (kommunális) és egyéb fűtést, főzést és vízmelegítést a hagyományos szén- és fatüzelésről átállítani a legolcsóbban beszerezhető földgázra, később, a fúziós atomerőművek korában, villamos energiára.

–   Azonnal letiltani az erdők tüzelési célú tömeges irtását és az előző alpontban javasolt, olcsóbbá tett földgázzal fűteni, és minél vastagabb épülethomlokzati hőszigetelést fölrakni.

–   Bátrabban alkalmazni az alternatív „zöld” megoldásokat: napkollektorokat, napelemeket, szélhasznosítókat (szélturbinák, szélkerekek), vízenergiát, földhőt, stb.

–   A lakosságot (főleg a városiakat) rászoktatni a természet védelmére, leszoktatni a kommunális és egyéb szemetelésről.

–   Takarékosságra nevelni a lakosságot: az energiával, a vízzel, a különféle anyagokkal, az idővel és a gépkocsik indokolatlan használatával.

 1. b) Megakadályozzuk a világ pénzügyi-gazdasági csődjét a nemzetközi pénzmozgás, a hitelfeltételek és egyéb folyamatok sokkal szigorúbb ellenőrzésével, valamint a korrupció szigorú büntetésével.
 2. c) Megakadályozzuk egy újabb végzetes világháború kitörését úgy, hogy kitartóan küzdünk egy háborúhoz vezető bármilyen konfliktus kirobbanása ellen, melyet a fegyvergyártó biznisz, politikai, fanatizált vallási, vagy egyéb érdekek táplálnak.

Életcél legyen: a tömegpusztító fegyverek általános megsemmisítése. Ez ne csak a nukleáris, a vegyi és biológiai fegyverekre, de minden háborús célú nagyteljesítményű hagyományos fegyverre is vonatkozzon. Ezen túl betiltani minden üzleti célból működtetett és agressziót szolgáló hadiipari fegyvergyártást, kivéve az ENSZ nemzetközi rendfenntartó egységei szá­mára működő hagyományos fegyverek gyártását.

 1. d) Megelőzzük az anyagi javak igazságtalan elosztása miatt fenyegető társadalmi robbanásokat, feszültségeket. Ezen a téren követendő példa a skandináv országok – főleg Dánia – szociális hálózata.

Igazságosabb elosztáshoz vezetne:

–   a munkáltatók humánusabb munkabérek kifizetésére való serkentése,

–   a szegényebb rétegeknek kedvező többkulcsos adórendszer,

–   a gazdagokat jobban terhelő vagyonadó,

–   az adókból befolyt pénzekkel történő szociális támogatás, stb.

 1. e) Megakadályozzuk az EMBERISÉG általános leépülését:

–   erkölcsi, esztétikai, érzelmi, fizikai téren,

–   a drog, az alkohol, a nikotin és az erőszak káros következményeivel szemben, a nevelés, felvilágosítás és a törvények szigorúbb eszközével,

–   úgy, hogy védjük az EMBERISÉG-et a gyűlöletkeltők és haszonlesők szándékos megosztásától,

–   a túlnépesedés okozta elszegényedéssel szemben.

Az EMBERISÉG ön- és környezetpusztításán kívül vannak még más földközeli veszélyforrások, melyekre jobban kellene figyelni, és a VILÁGŰR távoli régióinak kutatására fordított anyagi és szellemi erőket inkább idekoncentrálni. Ezek a következők:

 1. a) A napkitörések, napszelek, napviharok, melyek váratlanul jelentkeznek és gigantikus károkat okozhatnak a nélkülözhetetlen elektromos és kommunikációs ellátásban. A napkitöréseket megakadályozni nem tudjuk, de pusztításuk gyilkos következményeit mérsékelhetjük, ha már most, de mielőbb tartalék áramfejlesztőkkel látjuk el a veszé­lyeztetett transzformátor állomásokat, régiókat vagy nagyfogyasztókat. Fontos, hogy a katasztrófa idején ezek a készülékek azonnal beinduljanak és még fontosabb, hogy az áramfejlesztők hajtómotorjainak turbinái lehetőleg környezetkímélő energiahordozóval (pl. hidrogénnel), vagy legalább földgázzal működjenek.
 2. b) A földrengések, melyeket a földalatti kőzetlemezek állandó mozgása és egymáshoz ütközése okoz. Intenzívebb kutatással és pontosabb előrejelzéssel a veszélyeztetett régiókban a földrengések, és az óceánalatti rengések keltette cunamik tengerpartokon lezajló pusztításait lehetne mérsékelni, melyek nagyon sok emberéletet követelnek. Az anyagi károkat úgy lehetne csökkenteni, ha az ilyen helyekre statikailag földrengésbiztos (és nem túl magas) építmények készülnének. Atomerőművekre különösképpen vonatkozik a statikai biztonság és a cunamimentes hely (tengerpartra nem építünk).
 3. c) Hurrikánok, tornádók kialakulását, útvonalát intenzívebben kutatni, időben előrejelezni. Ha már kevés idő van az evakuálásra, a leghatékonyabb életvédelem az lenne, ha minden lakóépületen kívül földalatti bunker várná az embereket.
 4. d) A VILÁGŰR-ből érkező pusztító méretű meteorokat intenzívebben kutatni, keresni, és ha a Földet veszélyeztetőt modern technikai eszközökkel nem tudjuk eltéríteni, akkor a várható becsapódás régióját időben evakuálni.

Tudjuk, hogy a végzetes katasztrófa elkerülésére hozandó gyors és radikális beavatkozások mindenkit érintő súlyos áldozatokkal járnak, de ez az ára a biztos jövőnknek.

Aki ezt nem veszi komolyan, az szándékosan veszélyezteti a jövőbeli generációk fönnmaradását, és azt az EMBERISÉG elleni bűntettel kellene vádolni.

 

 

forrás:  különféle szakkönyvek, szakfolyóiratok,                               PETRIK SÁNDOR

            valamint írott és elektronikus médiák                               energetikus, mérnök-tanár

              petriks@freemail.hu

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.